Skip to main content

Alelopatija značenje

šta znači Alelopatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alelopatija (od grčke reči: allelon naizmeničan, pat-hos doživljaj, delovanje, uticaj) nauka koja se bavi proučavanjem biohemijskih uticaja između biljaka.

Reč Alelopatija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аллелон наизменичан, пат-хос доживљај, деловање, утицај) наука која се бави проучавањем биохемијских утицаја између биљака.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a