Skip to main content

Aleluja značenje

šta znači Aleluja

Na latinici: Definicija i značenje reči Aleluja (hebr. hallal, hilel jah hvalite boga) pripev u crkvenim pesmama; pesma u slavu boga; aliluja.

Reč Aleluja sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (хебр. халлал, хилел јах хвалите бога) припев у црквеним песмама; песма у славу бога; алилуја.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a