Skip to main content

Alem značenje

šta znači Alem

Na latinici: Definicija i značenje reči Alem (arap. alam znak, simbol) neki dragi kamen „spram koga se vidi večerati, u ponoći kao u po dana" (nar. pesma); u arapskom, pored ostalih mnogih značenja, ova reč znači i pozlaćene jabuka na vrhu minareta.

Reč Alem sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (арап. алам знак, симбол) неки драги камен „спрам кога се види вечерати, у поноћи као у по дана" (нар. песма); у арапском, поред осталих многих значења, ова реч значи и позлаћене јабука на врху минарета.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a