Skip to main content

Alentando značenje

šta znači Alentando

Na latinici: Definicija i značenje reči Alentando (ital. allentando) muz. popuštajući, zadržavajući, usporavajući; alen-tato.

Reč Alentando sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. аллентандо) муз. попуштајући, задржавајући, успоравајући; ален-тато.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a