Skip to main content

Alergičan značenje

šta znači Alergičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Alergičan (od grčke reči: allos, ergon)medicina: koji pati od alergije.

Reč Alergičan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос, ергон) мед. који пати од алергије.


Alef prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma; up. alfa. ...
Aleuronat bog. belančevina koja se nalazi u pšenici....
Aleuron bog. okruglasta i kristalizovana organska tvar, slična zrncu, u bil...
Aleurometar instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna...
Aleuromantija proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu....
Aletofil prijatelj istine, onaj koji voli istinu; filalet....
Sve reči na slovo a