Skip to main content

Alodijalan značenje

šta znači Alodijalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Alodijalan (od latinske reči: allodialis) slobodan od plaćanja danka.

Reč Alodijalan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. аллодиалис) слободан од плаћања данка.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a