Skip to main content

Alodijalan značenje

šta znači Alodijalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Alodijalan (od latinske reči: allodialis) slobodan od plaćanja danka.

Reč Alodijalan napisana unazad: nalajidolA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. аллодиалис) слободан од плаћања данка.

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a