Skip to main content

Alohroičav značenje

šta znači Alohroičav

Na latinici: Definicija i značenje reči Alohroičav (od grčke reči: allohroos) koji menja boje, koji se preliva.

Reč Alohroičav sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аллохроос) који мења боје, који се прелива.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a