Skip to main content

Alohroičav značenje

Šta znači Alohroičav

Na latinici: Definicija i značenje reči Alohroičav (od grčke reči: allohroos) koji menja boje, koji se preliva.

Reč Alohroičav napisana unazad: vačiorhola

Alohroičav se sastoji od 10 slova.

Šta je Alohroičav

На Ћирилици: (грч. аллохроос) који мења боје, који се прелива.

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a