Skip to main content

Alohton značenje

šta znači Alohton

Na latinici: Definicija i značenje reči Alohton (od grčke reči: allos drugi, chthon zemlja) koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja.

Reč Alohton sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, цхтхон земља) који је пореклом из неког другог места или краја.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a