Skip to main content

Alohton značenje

Šta znači Alohton

Na latinici: Definicija i značenje reči Alohton (od grčke reči: allos drugi, chthon zemlja) koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja.

Reč Alohton napisana unazad: nothola

Alohton se sastoji od 7 slova.

Šta je Alohton

На Ћирилици: (грч. аллос други, цхтхон земља) који је пореклом из неког другог места или краја.

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a