Skip to main content

Alodžato značenje

šta znači Alodžato

Na latinici: Definicija i značenje reči Alodžato (ital. appoggiato) nuz. vezano, sliveno.

Reč Alodžato sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. аппоггиато) нуз. везано, сливено.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a