Skip to main content

Alohorija značenje

šta znači Alohorija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alohorija (od grčke reči: allos, choreo idem, raspro-stirem se) bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih faktora: vetrom, životinjama, vodom

Reč Alohorija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос, цхорео идем, распро-стирем се) бкол. распростирање плодова и семена посредством спољашњих фактора: ветром, животињама, водом


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a