Skip to main content

Alohroizam značenje

šta znači Alohroizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Alohroizam (od grčke reči: allochroos promenjene boje) menjanje (ili: prelivanje) boja

Reč Alohroizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аллоцхроос промењене боје) мењање (или: преливање) боја


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a