Skip to main content

Alodoksija značenje

šta znači Alodoksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alodoksija (od grčke reči: allos drugi, doxa mišljenje) drukčije (ili: pogrešno) mišljenje ili učenje; up. heterodoksija.

Reč Alodoksija napisana unazad: ajiskodolA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, доxа мишљење) друкчије (или: погрешно) мишљење или учење; уп. хетеродоксија.

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a