Skip to main content

Alogandromelin značenje

šta znači Alogandromelin

Na latinici: Definicija i značenje reči Alogandromelin (od grčke reči: allos drugi, apeg, ap-dros čovek, melos ud)zoologija: nakaznost koja se sastoji samo u tome što neka životinja ima udove slične čovečjim.

Reč Alogandromelin napisana unazad: alogandromelin i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, апег, ап-дрос човек, мелос уд) зоол. наказност која се састоји само у томе што нека животиња има удове сличне човечјим.

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a