Skip to main content

Alogen značenje

šta znači Alogen

Na latinici: Definicija i značenje reči Alogen (od grčke reči: allos drugi, genos rod) stranac, tuđinac.

Reč Alogen sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, генос род) странац, туђинац.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a