Skip to main content

Alogen značenje

Šta znači Alogen

Na latinici: Definicija i značenje reči Alogen (od grčke reči: allos drugi, genos rod) stranac, tuđinac.

Reč Alogen napisana unazad: negola

Alogen se sastoji od 6 slova.

Šta je Alogen

На Ћирилици: (грч. аллос други, генос род) странац, туђинац.

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a