Skip to main content

Alogija značenje

šta znači Alogija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alogija (od grčke reči: alogfa) nerazumnost, nesmišlje-nost, besmislica, glupost.

Reč Alogija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. алогфа) неразумност, несмишље-ност, бесмислица, глупост.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a