Skip to main content

Alograf značenje

Šta znači Alograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Alograf (od grčke reči: allos drugi, grapho pišem) tuđ rukopis, tuđ potpis.

Reč Alograf napisana unazad: fargola

Alograf se sastoji od 7 slova.

Šta je Alograf

На Ћирилици: (грч. аллос други, грапхо пишем) туђ рукопис, туђ потпис.

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a