Skip to main content

Alograf značenje

šta znači Alograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Alograf (od grčke reči: allos drugi, grapho pišem) tuđ rukopis, tuđ potpis.

Reč Alograf sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, грапхо пишем) туђ рукопис, туђ потпис.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a