Skip to main content

Aloin značenje

šta znači Aloin

Na latinici: Definicija i značenje reči Aloin (od grčke reči: aloe) hen. materija koju sadrži u sebi lišće biljke aloje.

Reč Aloin sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. алое) хен. материја коју садржи у себи лишће биљке алоје.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a