Skip to main content

Aloin značenje

šta znači Aloin

Na latinici: Definicija i značenje reči Aloin (od grčke reči: aloe) hen. materija koju sadrži u sebi lišće biljke aloje.

Reč Aloin napisana unazad: aloin i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. алое) хен. материја коју садржи у себи лишће биљке алоје.

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a