Skip to main content

Alokacija značenje

šta znači Alokacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alokacija (od latinske reči: allocatio) dodavanje, dodatak; trg. odobravanje nekog računa, ili stavke docnije unesene u račun.

Reč Alokacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. аллоцатио) додавање, додатак; трг. одобравање неког рачуна, или ставке доцније унесене у рачун.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a