Skip to main content

Alokucija značenje

šta znači Alokucija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alokucija (latinski allocutio) oslovljavanje; kratka beseda, kratak govor, naročito govor kojim papa pozdravlja kardinalski sabor; alokvijum.

Reč Alokucija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аллоцутио) ословљавање; кратка беседа, кратак говор, нарочито говор којим папа поздравља кардиналски сабор; алоквијум.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a