Skip to main content

Alokvirati značenje

šta znači Alokvirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alokvirati (latinski alloqui) osloniti, oslovlja-vati.

Reč Alokvirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аллоqуи) ослонити, ословља-вати.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a