Skip to main content

Alolalija značenje

šta znači Alolalija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alolalija (od grčke reči: allos drugi, laleo brbljam, govorim) ned. pravljenje omašaka u govoru, pogrešan govor.

Reč Alolalija napisana unazad: ajilalolA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, лалео брбљам, говорим) нед. прављење омашака у говору, погрешан говор.

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a