Skip to main content

Alolalija značenje

šta znači Alolalija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alolalija (od grčke reči: allos drugi, laleo brbljam, govorim) ned. pravljenje omašaka u govoru, pogrešan govor.

Reč Alolalija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, лалео брбљам, говорим) нед. прављење омашака у говору, погрешан говор.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a