Skip to main content

Alomorfizam značenje

šta znači Alomorfizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Alomorfizam (od grčke reči: allos, morphe oblik) sličnost ili identičnost strukture dveju supstancija sa različitim kristalnim oblicima

Reč Alomorfizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос, морпхе облик) сличност или идентичност структуре двеју супстанција са различитим кристалним облицима


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a