Skip to main content

Alomorfizam značenje

Šta znači Alomorfizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Alomorfizam (od grčke reči: allos, morphe oblik) sličnost ili identičnost strukture dveju supstancija sa različitim kristalnim oblicima

Reč Alomorfizam napisana unazad: mazifromola

Alomorfizam se sastoji od 11 slova.

Šta je Alomorfizam

На Ћирилици: (грч. аллос, морпхе облик) сличност или идентичност структуре двеју супстанција са различитим кристалним облицима

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a