Skip to main content

Alon značenje

šta znači Alon

Na latinici: Definicija i značenje reči Alon (fr. allons) hajdmo!, napred!, ura!

Reč Alon sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. аллонс) хајдмо!, напред!, ура!


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a