Skip to main content

Aloniman značenje

šta znači Aloniman

Na latinici: Definicija i značenje reči Aloniman (od grčke reči: allos drugi, bputa ime) pod drugim (ili: tuđim) imenom

Reč Aloniman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, бпута име) под другим (или: туђим) именом


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a