Skip to main content

Alonž značenje

šta znači Alonž

Na latinici: Definicija i značenje reči Alonž (fr. allonge)trgovina: list koji se prila-že uz menicu, a na koji se stavljaju indosa-menti; produžak, produžetak, nastavak (npr. na nekom stolu); dug konopac pomoću koga se konji uče kasanju

Reč Alonž sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. аллонге) трг. лист који се прила-же уз меницу, а на који се стављају индоса-менти; продужак, продужетак, наставак (нпр. на неком столу); дуг конопац помоћу кога се коњи уче касању


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a