Skip to main content

Alonž značenje

šta znači Alonž

Na latinici: Definicija i značenje reči Alonž (fr. allonge)trgovina: list koji se prila-že uz menicu, a na koji se stavljaju indosa-menti; produžak, produžetak, nastavak (npr. na nekom stolu); dug konopac pomoću koga se konji uče kasanju

Reč Alonž napisana unazad: alonž i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. аллонге) трг. лист који се прила-же уз меницу, а на који се стављају индоса-менти; продужак, продужетак, наставак (нпр. на неком столу); дуг конопац помоћу кога се коњи уче касању

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a