Skip to main content

Alopat značenje

šta znači Alopat

Na latinici: Definicija i značenje reči Alopat (od grčke reči: allos, pathos bolest)medicina: lekar koji leči pomoću alopatije; prijatelj, pristalica alopatije;isto znači i aleopat.

Reč Alopat sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос, патхос болест) мед. лекар који лечи помоћу алопатије; пријатељ, присталица алопатије; уп. алеопат.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a