Skip to main content

Alopekija značenje

šta znači Alopekija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alopekija (od grčke reči: alopekia opadanje dlaka, kose) ned. bolest opadanja kose, ćelavljenje, ćelavost; alopecija.

Reč Alopekija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. алопекиа опадање длака, косе) нед. болест опадања косе, ћелављење, ћелавост; алопеција.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a