Skip to main content

Aloplastika značenje

šta znači Aloplastika

Na latinici: Definicija i značenje reči Aloplastika (od grčke reči: allos drugi, plassein uobli-čiti, uobličavati)medicina: zamenjivanje jednog izgubljenog dela tela drugim uzetim od nekoga drugog; transplantacija.

Reč Aloplastika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, плассеин уобли-чити, уобличавати) мед. замењивање једног изгубљеног дела тела другим узетим од некога другог; трансплантација.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a