Skip to main content

Aloteza značenje

šta znači Aloteza

Na latinici: Definicija i značenje reči Aloteza (od grčke reči: allos, thesis postavljanje) lšlv. prelaženje jednog glasa u drugi.

Reč Aloteza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос, тхесис постављање) лшлв. прелажење једног гласа у други.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a