Skip to main content

Alotigen značenje

šta znači Alotigen

Na latinici: Definicija i značenje reči Alotigen (od grčke reči: allothi na drugom mestu, gen-pab rađam) koji je postao drugde.

Reč Alotigen napisana unazad: negitolA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аллотхи на другом месту, ген-паб рађам) који је постао другде.

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a