Skip to main content

Alotriofagija značenje

šta znači Alotriofagija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alotriofagija (od grčke reči: allćtrios, phagein jesti) ned. bolesna želja za jedenjem stvari koje nisu za jelo.

Reč Alotriofagija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аллћтриос, пхагеин јести) нед. болесна жеља за једењем ствари које нису за јело.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a