Skip to main content

Alotriofagija značenje

šta znači Alotriofagija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alotriofagija (od grčke reči: allćtrios, phagein jesti) ned. bolesna želja za jedenjem stvari koje nisu za jelo.

Reč Alotriofagija napisana unazad: ajigafoirtolA i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аллћтриос, пхагеин јести) нед. болесна жеља за једењем ствари које нису за јело.

Slično: 
Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a