Skip to main content

Alotriologija značenje

šta znači Alotriologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alotriologija (od grčke reči: allotrios, logos govor) mešanje (ili: umetanje) stranih stvari u govor.

Reč Alotriologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аллотриос, логос говор) мешање (или: уметање) страних ствари у говор.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a