Skip to main content

Alotropav značenje

šta znači Alotropav

Na latinici: Definicija i značenje reči Alotropav (od grčke reči: allos drugi, tropos način) heh. koji se pojavljuje u više različitih oblika ili stanja.

Reč Alotropav sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аллос други, тропос начин) хех. који се појављује у више различитих облика или стања.


Alodžato nuz. vezano, sliveno....
Alohton koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja....
Alohroičav koji menja boje, koji se preliva. ...
Alohroizam menjanje boja...
Alohorija bkol. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih fakto...
Alotrofija bkol. osobina ljudi, životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mog...
Sve reči na slovo a