Skip to main content

Alta otava značenje

šta znači Alta otava

Na latinici: Definicija i značenje reči Alta otava (latinski alta ottava) muz. izraz kojim se označuje da treba izvoditi za oktavu više.

Reč Alta otava sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. алта оттава) муз. израз којим се означује да треба изводити за октаву више.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a