Skip to main content

Altist(a) značenje

šta znači Altist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Altist(a) (ital. alto) «uz. pevač koji peva alt

Reč Altist(a) sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. алто) «уз. певач који пева алт


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a