Skip to main content

Altostratusi značenje

šta znači Altostratusi

Na latinici: Definicija i značenje reči Altostratusi (latinski altus, stratus prostrt) stratusni oblaci na visini od 4—8 km;isto znači i stratus.

Reč Altostratusi sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. алтус, стратус прострт) стратусни облаци на висини од 4—8 км; уп. стратус.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a