Skip to main content

Altruist(a) značenje

šta znači Altruist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnjima, čovekoljubac.

Reč Altruist(a) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: човек који се у свом мишљењу и раду управља љубављу према ближњима, човекољубац.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a