Skip to main content

Altum silencijum značenje

šta znači Altum silencijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Altum silencijum (latinski altum silentium) duboka tišina, duboko ćutanje.

Reč Altum silencijum sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. алтум силентиум) дубока тишина, дубоко ћутање.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a