Skip to main content

Altiora značenje

šta znači Altiora

Na latinici: Definicija i značenje reči Altiora (latinski altiora) pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora (alciora) ići napred, ići naviše, težiti za višim stvarima; alciora

Reč Altiora sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. алтиора) пл. више ствари, виша знања, више науке; ићи од алтиора (алциора) ићи напред, ићи навише, тежити за вишим стварима; алциора


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a