Skip to main content

Altokumulusi značenje

Šta znači Altokumulusi

Na latinici: Definicija i značenje reči Altokumulusi (latinski altus visok, cumulus gomila) kumulusni oblaci na visini od 4—8 km;isto znači i kumulus.

Reč Altokumulusi napisana unazad: isulumukotla

Altokumulusi se sastoji od 12 slova.

Šta je Altokumulusi

На Ћирилици: (лат. алтус висок, цумулус гомила) кумулусни облаци на висини од 4—8 км; уп. кумулус.

Slično: 
Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a