Skip to main content

Altan(a) značenje

šta znači Altan(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Altan(a) (latinski altus,od italijanske reči: altana) apx. balkon, isggust, doksat na gornjim spratovima neke građevine.

Reč Altan(a) sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. алтус, итал. алтана) апx. балкон, исггуст, доксат на горњим спратовима неке грађевине.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a