Skip to main content

Alteja značenje

šta znači Alteja

Na latinici: Definicija i značenje reči Alteja (od grčke reči: althaia, latinski althaea) vot. beli slez, biljka čiji se koren upotrebljava kao lek protiv kašlja

Reč Alteja sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. алтхаиа, лат. алтхаеа) вот. бели слез, биљка чији се корен употребљава као лек против кашља


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a