Skip to main content

Alter ego značenje

šta znači Alter ego

Na latinici: Definicija i značenje reči Alter ego (latinski alter ego drugi ja) 1. lice koje je od drugog nekog lica ovlašćeno da može potpuno u njegovo ime raditi, zamenik, zastupnik; 2. čovek po mišljenju i osećanju potpuno blizak i srodan drugom nekom čoveku, istomišljenik.

Reč Alter ego sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. алтер его други ја) 1. лице које је од другог неког лица овлашћено да може потпуно у његово име радити, заменик, заступник; 2. човек по мишљењу и осећању потпуно близак и сродан другом неком човеку, истомишљеник.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a