Skip to main content

Altera pare značenje

šta znači Altera pare

Na latinici: Definicija i značenje reči Altera pare (latinski altera pars drugi deo) druga strana, protivna, protivnička strana.

Reč Altera pare sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. алтера парс други део) друга страна, противна, противничка страна.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a