Skip to main content

Alteracija značenje

šta znači Alteracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alteracija (od latinske reči: alteratio) menjanje na gore, promena, izmena, preobraćanje, preina-čenje; pogorp!anje; oštećenje; uzbuđivanje; uzbuđenje, užasavanje, gnev; muz. akord ili ton povišen ili snižen hromatskim znakom.

Reč Alteracija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. алтератио) мењање на горе, промена, измена, преобраћање, преина-чење; погорп!ање; оштећење; узбуђивање; узбуђење, ужасавање, гнев; муз. акорд или тон повишен или снижен хроматским знаком.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a