Skip to main content

Alterativa značenje

šta znači Alterativa

Na latinici: Definicija i značenje reči Alterativa (od latinske reči: alterativa) pl. ned. lekovi koji izazivaju promenu, koji postepeno poboljšavaju sokove

Reč Alterativa sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. алтератива) пл. нед. лекови који изазивају промену, који постепено побољшавају сокове


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a