Skip to main content

Alterirati značenje

šta znači Alterirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alterirati (od latinske reči: alterare) menjati, promeniti, izmeniti na gore; kvariti, pokvariti, pogoršati; uplašiti, zbuniti; uzbuditi, rasrditi.

Reč Alterirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. алтераре) мењати, променити, изменити на горе; кварити, покварити, погоршати; уплашити, збунити; узбудити, расрдити.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a