Skip to main content

Alternacija značenje

šta znači Alternacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alternacija (latinski alternatio) smenjivanje, odmenjivanje; smena, odmena; smenjenost, od-menjenost; ped. 1. neizmeničnost u rasporedu časova između težih i lakših predmeta; 2. ako u jednom razredu ima više grupa, onda dok se jednoj predaje, druge imajutakozvani: tiho zanimanje, npr. da nešto prepisuju, crtaju islično:;gramatika: prevoj (kvali-tativni, kvantitativni, samoglasnički, suglasnički).

Reč Alternacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. алтернатио) смењивање, одмењивање; смена, одмена; смењеност, од-мењеност; пед. 1. неизменичност у распореду часова између тежих и лакших предмета; 2. ако у једном разреду има више група, онда док се једној предаје, друге имају тзв. тихо занимање, нпр. да нешто преписују, цртају и сл.; грам. превој (квали-тативни, квантитативни, самогласнички, сугласнички).


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a