Skip to main content

Alternativa značenje

šta znači Alternativa

Na latinici: Definicija i značenje reči Alternativa (latinski alternativa) izbor između dvoga, opredeljivanje za jednu od dve odluke, težak izbor jedne od dveju mogućnosti; logika: alternativni sudovi su 1. oni koji se mogu jedan drugim zameniti a da se njihov smisao ipak ne izmeni, npr.: „Galilej je otkrio zakone padanja", ili: „Zakone padanja otkrio je Galilej"; 2. oni disjunk-tivni sudovi čiji se predikat sastoji samo iz dva pojma koji jedan drugi isključuju, npr.: „Jedno električne telo je ili pozitivno ili negativno električne".

Reč Alternativa sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. алтернатива) избор између двога, опредељивање за једну од две одлуке, тежак избор једне од двеју могућности; лог. алтернативни судови су 1. они који се могу један другим заменити а да се њихов смисао ипак не измени, нпр.: „Галилеј је открио законе падања", или: „Законе падања открио је Галилеј"; 2. они дисјунк-тивни судови чији се предикат састоји само из два појма који један други искључују, нпр.: „Једно електричне тело је или позитивно или негативно електричне".


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a