Skip to main content

Alternativan značenje

šta znači Alternativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Alternativan (od latinske reči: alternativus) naizmeni-čan.

Reč Alternativan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. алтернативус) наизмени-чан.


Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a