Skip to main content

Alternativan značenje

Šta znači Alternativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Alternativan (od latinske reči: alternativus) naizmeni-čan.

Reč Alternativan napisana unazad: navitanretla

Alternativan se sastoji od 12 slova.

Šta je Alternativan

На Ћирилици: (нлат. алтернативус) наизмени-чан.

Slično: 
Altum silencijum duboka tišina, duboko ćutanje....
Altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnj...
Altostratusi stratusni oblaci na visini od 4—8 km; up. stratus....
Altokumulusi kumulusni oblaci na visini od 4—8 km; up. kumulus....
Altist(a) «uz. pevač koji peva alt...
Altiora pl. više stvari, viša znanja, više nauke; ići od altiora ići napre...
Sve reči na slovo a